صندوق بین المللی پول به رشد جهانی اقتصاد بدبین است

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
صندوق بین المللی پول به رشد جهانی اقتصاد بدبین است

صندوق بین المللی پول نسبت به پیش بینی های ماه ژوئیه سال جاری خود درباره رشد جهانی اقتصاد تجدیدنظر کرده است. کندی رشد اقتصادی کشورهای صاحب اقتصاد قوی و قدرتهای نوظهور اقتصادی همچنین تغییر مدل اقتصادی چین برای رسیدن به رشد از جمله مهمترین عوامل افت رشد جهانی اقتصاد معرفی شده اند.

براین اساس این میزان از رشد در سال جاری میلادی ۳.۱ درصد و در سال ۲۰۱۶ میلادی ۳.۶ درصد ارزیابی شده است.

رشد اقتصادی حوزه پولی یورو برای سال جاری میلادی ۱.۵ درصد پیش بینی شده که نسبت به ارزیابی های قبلی تغییری ندارد. اما رشد اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۱۶ نسبت به ارزیابی های قبلی اندکی کاهش خواهد داشت و به رقم ۱.۶ درصد می رسد.