اتانازی در کالیفرنیا قانونی می شود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اتانازی در کالیفرنیا قانونی می شود

جری براون، فرماندار ایالت کالیفرنیا روز دوشنبه قانون اتانازی یا خودکشی در بیماری های غیرقابل درمان را امضا کرد. به این ترتیب، تعداد ایالاتی که در آمریکا این قانون را به اجرا می گذارند، به عدد پنج رسید.

این قانون از اولین روز ژانویۀ ۲۰۱۶ در این ایالت قابل اجرا خواهد بود. بر اساس قانون اتانازی، بیماران مبتلا به بیماری های غیرقابل درمان امکان پایان دادن داوطلبانه به زندگی خود را پیدا می کنند.

واشنگتن، اورگون، مونتانا و ورمونت از دیگر ایالت های آمریکا هستند که اتانازی را اجرا می کنند.