آخرین تلاشهای سیاستمداران پرتغال برای جذب آرای سرگردان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آخرین تلاشهای سیاستمداران پرتغال برای جذب آرای سرگردان

رهبران ائتلاف راست میانه که در نظرسنجیها پیشتاز هستند، در میان هواداران خود حاضر شدند تا نظر رای دهندگانی را که هنوز تصمیم نگرفته اند به سوی خود جلب کنند.

بر اساس تازه ترین نظرسنجیها، به نظر می رسد با وجود سیاستهای سختگیرانه اقتصادی از جمله مالیاتهای سنگین، ائتلاف حاکم توانسته است که اکثریت را حفظ کند.

هر چند انتظار می رود که از هر چهار رای در انتخابات قبلی، یک رای را از دست بدهد.
دو حزب حاکم با ارائه فهرست مشترک در تمامی حوزه های انتخاباتی به دنبال تقویت ائتلاف خود هستند.

آنتونیو کوشتا، رهبر سوسیالیستها، هم تلاش می کند حامیان احزاب کوچکتر چپگرا را قانع کند که فقط او می تواند مانع سیاستهای سختگیرانه ریاضت اقتصادی شود.

رای دهندگان پرتغالی که از این سیاستهای تحمیل شده از جانب وام دهندگان بین المللی ناراضی هستند، چندان هم نمی توانند به وعده های مخالفان این سیاستها خوش بین باشند. چرا که تجربه یونان و حاکمیت مخالفان سیاستهای اتحادیه اروپا آن چنان کارساز نبوده است.