اتهام کیفری فرانسه علیه بشار اسد: جنایت علیه بشریت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews  با استفاده از  AFP
اتهام کیفری فرانسه علیه بشار اسد: جنایت علیه بشریت

فرانسه تحقیقات کیفری علیه بشار اسد، رییس جمهوری سوریه را به اتهام “جنایت علیه بشریت” آغاز کرد.

وزن بعضی از اجساد از ۳۰ یا ۴۰ کیلوگرم بیشتر نبود. او شاهد بود که مردم از گرسنگی یا شکنجه می مردند

این تحقیقات به ویژه بر روی “ربودن و شکنجه” مخالفان توسط حکومت سوریه بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ متمرکز شده است. مهمترین مدارک مورد استدلال دادستان پاریس شهادت مامور سابق پلیس نظامی سوریه است که در سال ۲۰۱۳ همراه با پنجاه و پنج هزار قطعه عکس از کشور خارج شد. تعدادی از این عکس ها در کتابی همراه با مشاهدات مامور سابق با عنوان “عملیات اسکار” منتشر شده اند.

گردآورنده کتاب درباره مشاهدات این مامور سابق پلیس می گوید: «از وقتی که نخستین اجساد به بیمارستان نظامی رسید تا زمانی که تعدادشان زیاد شد، وی متوجه وجود آثار شکنجه های فجیع شد، وزن بعضی از اجساد از ۳۰ یا ۴۰ کیلوگرم بیشتر نبود. او شاهد بود که مردم از گرسنگی یا شکنجه می مردند.»

دادستان پاریس پیش تر در بیست و چهارم شهریور در پی گزارش وزارت امور خارجه بررسی مقدماتی این پرونده را آغاز کرده بود.

لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه در بیانیه ای با اشاره به آنچه “جنایت های بشار اسد” می خواند تاکید کرد: “مسئولیت ما این است که با بی کیفری این آدمکشان مقابله کنیم.”