زندانیان جامائیکایی از بریتانیا خارج و در کشورشان حبس می شوند

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
زندانیان جامائیکایی از بریتانیا خارج و در کشورشان حبس می شوند

خبر کوتاه
دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا در اولین دیدارش از جامائیکا بخاطر نقش کشورش در به بردگی کشیدن مردم منطقه کارائیب با درخواست عذرخواهی و پرداخت غرامت روبرو است.

همزمان وی ممکن است توافقی را اعلام کند که بر اساس آن شهروندان جامائیکا که در بریتانیا زندانی هستند دوران حبس خود را در زندانی که با ۲۵ میلیون پوند بریتانیا در جامائیکا ساخته می شود، خواهند گذراند.

تا ژوئن امسال بیش از ۶۰۰ جامائیکایی در بریتانیا بخاطر جرائم مربوط به مواد مخدر زندانی بوده اند.