اعدام زنی آمریکایی در ایالت جورجیا پس از هفتاد سال

اعدام زنی آمریکایی در ایالت جورجیا پس از هفتاد سال
نگارش از Masoud Imani Kalesar

خبر کوتاه پس از هفتاد سال یک زن دیگر در ایالت جورجیای آمریکا اعدام شد و به درخواست تعلیق حکم اعدام وی از سوی پاپ فرانچسکو، ترتیب اثر داده نشد. کلی

خبر کوتاه
پس از هفتاد سال یک زن دیگر در ایالت جورجیای آمریکا اعدام شد و به درخواست تعلیق حکم اعدام وی از سوی پاپ فرانچسکو، ترتیب اثر داده نشد.

کلی جیسندینر ۴۷ ساله، ۱۸ سال پیش نقشه قتل شوهرش را طرح ریزی کرده بود. معشوق خانم جیسندینر به حبس ابد محکوم شده است.

مطالب مرتبط