محرومیت مادام العمر جک وارنر از تمام فعالیتهای فوتبالی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
محرومیت مادام العمر جک وارنر از تمام فعالیتهای فوتبالی

جک وارنر، رییس سابق فدراسیون فوتبال ترینیداد، بصورت مادام العمر از انجام هرگونه فعالیت فوتبالی محروم شد. جک وارنر همزمان پست نایب رئیسی فیفا را نیز داشت.

دلیل این محرومیت امضای قرارداد علیه منافع فیفا عنوان شده است. وی به همراه رییس فیفا سپ بلاتر متهم هستند که برای منافع شخصی و مالی اقدام به عقد قرارداد کرده اند. تحقیقات قضایی علیه سپ بلاتر رییس فیفا در جریان است.

وارنر ۷۲ ساله رئیس فدراسیون فوتبال قاره آمریکا نیز بوده است در پرونده ای دیگر متهم بدریافت رشوه های کلان شده است. دادستانی آمریکا وی را متهم به رشوه خواری رقمی معادل ۱۵۰ میلیون دلار می داند.