ممنوعیت ورود هواپیماهای روس به فرودگاههای اوکراین

ممنوعیت ورود هواپیماهای روس به فرودگاههای اوکراین
نگارش از Euronews

دولت اوکراین فرود کلیه هواپیماهای روسیه را در فرودگاههای این کشور ممنوع کرد. این ممنوعیت از بیست و پنجم اکتبر آغاز خواهد شد و شامل شرکت هایی می شود

دولت اوکراین فرود کلیه هواپیماهای روسیه را در فرودگاههای این کشور ممنوع کرد.

این ممنوعیت از بیست و پنجم اکتبر آغاز خواهد شد و شامل شرکت هایی می شود که پرواز منظم به اوکراین دارند. از جمله این شرکت ها خطوط هوایی ائروفلوت و ترانس ائرو است.

آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر اوکراین در این باره گفت: «هواپیماهای روس با پرچم روسیه هیچ جایی در فرودگاههای اوکراین ندارند. همچنین پرواز کلیه هواپیماهای روس حامل سرباز، اقلام نظامی یا تجهیزات با کاربرد دوگانه بر فراز آسمان اوکراین ممنوع خواهد بود.»

پروازهای مسیر هوایی کی یف-مسکو بیشترین تعداد پروارهای فرودگاه کی یف را تشکیل می دهند. بر اساس بر آوردها قطع این پروازها سی درصد از درآمد فرودگاه کی یف می کاهد.

خبرنگار یورونیوز در کی یف می گوید: «مردم نگرانند که روسیه نیز تحریم های مشابه ای علیه شرکت های هوایی اوکراین برقرار کند. در این صورت هیچ پرواز مستقیمی میان دو کشور نخواهد بود.»

مطالب مرتبط