جایزه حقوق بشر نروژ به کشیشی از هندوراس اعطا شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
جایزه حقوق بشر نروژ به کشیشی از هندوراس اعطا شد

خبر کوتاه

جایزه حقوق بشر نروژ موسوم به “رافتو” به اسماعیل مورنو کوتو، کشیشی از هندوراس تعلق گرفت.

این جایزه بخاطر تلاشهای این کشیش در دفاع از آزادی بیان در کشور خشونت زده هندوراس، به او اعطا شده است.