بحران پناهجویان و اختلاف سیاسی میان کشورهای اروپای شرقی

Access to the comments نظرها
نگارش از مسعود سالاری
بحران پناهجویان و اختلاف سیاسی میان کشورهای اروپای شرقی

روز شنبه حداقل هفت اتوبوس حامل مردان، زنان و کودکان پناهجو از کرواسی به نقطه مرزی با مجارستان رسیدند. در حالی که بحران پناهجویان در شرق و مرکز اروپا ادامه دارد، اختلاف نظر میان دولت های این منطقه افزایش یافته و مقامات این کشورها یکدیگر را به اهمال و بی مسئولیتی در قبال این معضل بزرگ متهم می کنند. از جمله پیتر زیارتو، وزیر امور خارجه مجارستان، دولت کرواسی را به دروغگویی در مورد وضعیت پناهجویان متهم کرد.

آقای زیارتو گفت: «دولت کرواسی در روزهای اخیر به طور مرتب و چشم در چشم مردم کرواسی، مجارستان و تمامی شهروندان اتحادیه اروپا دروغ گفته است.»

از سوی دیگر، شمار پناهجویانی که همه روزه وارد اتریش می شوند، افزایش یافته است. تنها در روز شنبه در حدود ده هزار پناهجو از مرز اسلوونی گذشته و پا در خاک اتریش گذاشتند. مقامات اسلوونی دولت کرواسی را در تشدید این وضعیت مسئول می دانند.

میرو سرار، نخست وزیر اسلوونی نیز گفت: «می دانیم مشکلی که با آن روبرو هستیم، موج عظیم پناهجویانی است که از کرواسی می آیند. متأسفانه همسایه ما کرواسی مسئولیت خود را به طور کامل ادا نمی کند. همه چیز از کنترل خارج شده است. گذرگاه نامناسبی برای هدایت پناهجویان به سوی اسلوونی به وجود آمده است. می دانید که اسلوونی نگهبان مرز شنگن است و این یکی از مسئولیت های ما به عنوان عضو اتحادیه اروپاست.»

پناهجویانی که وارد خاک مجارستان می شوند امید دارند که هر چه سریع تر به اتریش برسند، اما نیروهای مجاری بیشتر آنان را به اردوگاه های موقت می فرستند.

با افزایش تعداد پناهجویان ورودی از اسلوونی، دولت اتریش مأموران بیشتری را برای کنترل مرزهای خود با این کشور به مناطق مرزی گسیل داشته است.