ورود صدها پناهجو به مجارستان از مسیر کرواسی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ورود صدها پناهجو به مجارستان از مسیر کرواسی

مقامات کرواسی روز جمعه صدها پناهجو را سوار بر دست کم ۲۰ دستگاه اتوبوس راهی مرز این کشور با مجارستان کردند. پلیس مجارستان نیز علی رغم سیاست های اعلام شده نخست وزیر این کشور اجازه داد که این پناهجویان وارد مجارستان شوند.

با ورود پناهجویان به خاک مجارستان، پلیس آنها را سوار بر اتوبوس های دیگری کرد که مقصد آنها تاکنون اعلام نشده است. مجارستان روز سه شنبه گذشته مرزهای خود را با صربستان بطور کامل بست. اقدامی که باعث شد پناهجویان مسیر کرواسی را پیش بگیرند تا از طریق این کشور وارد مجارستان شوند و به این ترتیب راهی برای ورود به اتریش و آلمان پیدا کنند.

زوران میلانوویچ نخست وزیر کرواسی درباره افزایش تعداد پناهجویان در کشورش گفت: «ما نمی توانیم پناهجویان بیشتری بپذیریم. تنها طی دو روز بیش از ۱۳ هزار پناهجو وارد کرواسی شده اند. در هر حال ما بیش از این نمی توانیم برای آنها وسایل رفاهی فراهم کنیم. آیا باید اقتصاد، توریسم و شبکه حمل و نقل کرواسی را به خطر بیاندازیم؟ دوباره می گویم ما قلب و احساسات داریم اما عقلانیت هم داریم.»

پناهجویان در شهر بلی ماناستیر کرواسی سوار اتوبوس شدند و با طی مسیری کمتر از ۲۰ کیلومتر و با اجازه مقامات مجارستان وارد شهر مرزی برمند مجارستان شدند.

مجارستان که پیش از این ۱۷۵ کیلومتر از مرز خود با صربستان را حصار کشی کرده بود اکنون در حال نصب حصاری ۴۱ کیلومتری در مرز خود با کرواسی است تا از ورود پناهجویان جلوگیری کند.