تظاهرات ژاپنیها علیه سیاستهای امنیتی دولت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات ژاپنیها علیه سیاستهای امنیتی دولت

خبر کوتاه

هزاران ژاپنی علیه سیاستهای امنیتی شینزو آبه ، نخست وزیر این کشور، در توکیو تظاهرات کردند.

ژاپن در نظر دارد قانونی را به تصویب برساند که به موجب آن سربازان این کشور، برای اولین بار از زمان جنگ جهانی دوم، می توانند در جبهه های جنگ در خارج از این کشور، شرکت کنند.