پیتر رابینسون، وزیر اول ایرلند شمالی از مقام خود استعفا داد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پیتر رابینسون، وزیر اول ایرلند شمالی از مقام خود استعفا داد

پیتر رابینسون، وزیر اول ایرلند شمالی از مقام خود کناره گیری کرد.

این تصمیم ریشه در بحران سیاسی این بخش از بریتانیا دارد و چند وزیر دیگر از حامیان حزب متحدین دموکراتیک نیز قرار است از مقامهای خود استعفا دهند.

اختلافات سیاسی داخلی بر سر ادامه کار یا تعلیق شورای ایرلند شمالی پیتر رابینسون را به این تصمیم واداشت. او پیشتر اعلام کرده بود که در صورت تعلیق نشدن شورای ایرلند شمالی استعفا خواهد کرد.

وزیر اول مستعفی آرلن فاستر، هم حزبی اش را به عنوان جانشین موقت خود در سمت وزیر اولی ایرلند شمالی معرفی کرد.

در همین ارتباط دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا نگرانی عمیق خود را از بحران سیاسی در ایرلند شمالی ابراز کرده است.