مهاجران بر سر دوراهی: انگشت نگاری یا فرار و گریز

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مهاجران بر سر دوراهی: انگشت نگاری یا فرار و گریز

در نزدیکی خط آهنی که در مرز میان دو کشور صربستان و مجارستان است، روزانه می توان صدها مهاجر را مشاهده کرد که در حال حرکت از صربستان به سمت مجارستانند.

اولین منزلگاه این مهاجران و خانواده هایشان در مجارستان، اردوگاه موقتی است که تحت نظارت پلیس دایر شده است، جایی که تنها چندین چادر موقت بنا شده و هیچ امکانات دیگری وجود ندارد.

در کنار این اردوگاه، اتوبوسهایی نیز دیده می شود که آماده انتقال مهاجران به مراکز پذیرش هستند. در این مراکز از مهاجران انگشت نگاری خواهد شد. اما بسیاری از مهاجران از این کار خودداری می کنند زیرا با ثبت مشخصاتشان در مجارستان احتمالا امکان ترک این کشور و کسب پناهندگی از آلمان، کشور قدرتمند اتحادیه اروپا را از دست می دهند.

یک پناهجوی سوری که از شهر حلب آمده است، می گوید: «صادقانه بگویم، نمی دانم برای انگشت نگاری بروم که شیوه ای قانونی برای مهاجران است یا اینکه به مسیرم در تاریکی ادامه دهم.»

حدود ۱۵۰ نفر از مهاجران که مایحتاج اولیه و غذایشان به کمک داوطلبان تامین شده بود، روز پنجشنبه اردوگاه موقت را به سوی کشورهای اروپای غربی ترک کردند.