حمایت بیش از یک هزار روحانی هند از فتوایی که داعش را «غیراسلامی» خوانده است

حمایت بیش از یک هزار روحانی هند از فتوایی که داعش را «غیراسلامی» خوانده است
نگارش از Euronews

خبر کوتاه بیش از یک هزار روحانی مسلمان در هند حمایت خود را از فتوایی که گروه دولت اسلامی موسوم به داعش را «غیرانسانی» و «غیراسلامی» خوانده، اعلام

خبر کوتاه

بیش از یک هزار روحانی مسلمان در هند حمایت خود را از فتوایی که گروه دولت اسلامی موسوم به داعش را «غیرانسانی» و «غیراسلامی» خوانده، اعلام کردند.

پیشتر محمد منظر حسن اشرافی مصباحی روحانی برجسته هندی با صدور فتوایی ادعای گروه داعش مبنی بر خلافت اسلامی را فاقد پایه و اساس دانسته بود.

دولت هند طی ماه های گذشته مانع از پیوستن چند جوان هندی به پیکارجویان داعش شد.

مطالب مرتبط