هنرنمایی قهرمانان دوچرخه سواری کوهستان

هنرنمایی قهرمانان دوچرخه سواری کوهستان
نگارش از Euronews

مسابقات دوچرخه سواری کوهستان در ماده فری استایل شنبه و یکشنبه گذشته در لیوینیو ایتالیا برگزار شد و با قهرمانی نیکولی روگاکین آمریکایی به پایان رسید.

مسابقات دوچرخه سواری کوهستان در ماده فری استایل شنبه و یکشنبه گذشته در لیوینیو ایتالیا برگزار شد و با قهرمانی نیکولی روگاکین آمریکایی به پایان رسید.