کارزار تبلیغاتی دانمارک در لبنان برای حل مسئله مهاجرت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کارزار تبلیغاتی دانمارک در لبنان برای حل مسئله مهاجرت

وزرات مهاجرت دانمارک در ابتکاری تازه، با راه انداختن یک کارزار تبلیغاتی در لبنان بر آن است تا پناهجویان را از سفر به دانمارک منصرف کند.

این تبلیغات که روز دوشنبه به زبان عربی و انگلیسی در روزنامه های لبنان منتشر شده حاوی این پیام است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا خدمات اجتماعی را برای پناهجویان جدید تا پنجاه درصد کاهش می دهند.

الی شهروند ساکن بیروت که آرشیتکت است درباره این تبلیغات گفت: «اولش برایم جالب بود . چون به جای این که تبلیغ شود در چنین بحرانی « ما به پناهجویان کمک می کنیم»، در قالب تبلیغات گفته « کمک به پناهجویان را قطع می کنیم». خیلی مسخره است که آنها بخواهند به این شیوه چیزی بفروشند.»

لبنان با چهار میلیون نفر جمعیت به تنهایی طی سال های اخیر بیش از یک میلیون و یکصد هزار پناهجوی سوری را پذیرفته است.

نوحا کرم دیگر شهروند بیروت که وکیل است افزود: «اگر آنها می خواهند اقدام بشردوستانه انجام دهند، می توانند تعداد خاصی پناهجو بپذیرند و آنطور که در اینجا [لبنان] می بینیم، به این همه پناهجو اجازه ورود به خاکشان را ندهند. ما نزدیک به دو میلیون پناهجو داریم و نمی دانیم کی هستند و از کجا آمده اند.»

در حالی که بسیاری از دانمارکی ها خواستار کنترل مرزهای کشورشان هستند، مقام های دانمارک می گویند اعمال تدابیر امنیتی در مرز مشترک با آلمان راه حلی برای مساله مهاجرت نیست. از این رو وزرات مهاجرت دانمارک به کارزار تبلیغاتی متوسل شده است.