امید به اسکان ده ها هزار مهاجر با خطابه پاپ فرانچسکو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
امید به اسکان ده ها هزار مهاجر با خطابه پاپ فرانچسکو

پاپ فرانچسکو، روز یکشنبه از هر قصبه و اجتماع مذهبی مسیحی خواست تا به نشانه همدردی یک خانوادۀ مهاجر را تحت حمایت خود بگیرند.

Masoud Imani Kalesar

ایتالیا متشکل از ۲۵ هزار و آلمان متشکل از حدود ۱۲ هزار قصبه مسیحی است. اگر خواست و خطابه رهبر کاتولیک های جهان اجابت شود حداقل ۳۷ هزار خانواده مهاجر و پناهجو تنها در آلمان و ایتالیا تحت پوشش کلیساها سرپناه خواهند داشت.

پاپ گفت:«در مواجهه با تراژدی دهها هزار نفر از پناهجویان، انجیل ما را به خود فرا می خواند و از ما می خواهد تا با آسیب پذیرترین و تنهامانده ترین بندگان همبستگی داشته باشیم و امید واقعی را به آنان هدیه دهیم.»

پاپ فرانچسکو که خود فرزند مهاجری ایتالیایی به آرژانتین است گفت پذیرش مهاجران و پناهجویان از خود واتیکان شروع می شود و واتیکان دو خانواده ای را که از مرگ و جنگ و قحطی گریخته اند به زیر چتر حمایت خود می گیرد.