درگیری گروهی از جوانان ایتالیا با پلیس با فشفشه و ترقه

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
درگیری گروهی از جوانان ایتالیا با پلیس با فشفشه و ترقه

خبر کوتاه
گروهی از مردان نقابدار سیاهپوش در سوزای ایتالیا در اعتراض به احداث خط راه آهن قطار پرسرعت چریک وار با پلیس درگیر شدند، اما با فشفشه و ترقه اسباب آتش بازی. این افراد مخالف احداث خط راه آهن برای تردد قطار پرسرعت بین ایتالیا و فرانسه هستند. پلیس ایتالیا هشت تن از این معترضان از جمله نوجوانی ۱۷ ساله را دستگیر کرد.