کشف مواد مخدر و اسلحه در فرودگاهی در استرالیا

کشف مواد مخدر و اسلحه در فرودگاهی در استرالیا
نگارش از Euronews

خبر کوتاه پلیس استرالیا، حدود پنجاه کیلوگرم ماریجوانا و دیگر مواد مخدر به همراه مقادیری سلاح گرم را در هواپیمای کوچکی در فرودگاهی در ایالت نیو ساوت

خبر کوتاه

پلیس استرالیا، حدود پنجاه کیلوگرم ماریجوانا و دیگر مواد مخدر به همراه مقادیری سلاح گرم را در هواپیمای کوچکی در فرودگاهی در ایالت نیو ساوت ولز این کشور کشف و ضبط کرد.

این اقدام حاصل چندین ماه تحقیق پلیس بوده است.

مطالب مرتبط