ادامه مقاومت پناهجویان برای وارد نشدن در اردوگاههای مجارستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ادامه مقاومت پناهجویان برای وارد نشدن در اردوگاههای مجارستان

آخرین گزارشها از مجارستان حاکی است که تنش میان پلیس و پناهجویان در شهر بیچکه این کشور همچنان ادامه دارد و آنها نگران از وضعیت اسف بار اردوگاههای پناهندگان مجارستان، حاضر نیستند به آنجا بروند.

بنابر گزارشها پلیس در تلاش است تا به زور این افراد را به اردوگاه مهاجران غیرقانونی ببرد. از شهر نویت سنت یانوش، در میان راه بوداپست و وین هم خبر می رسد که تعدادی از پناهجویان در اعتراض به تلاش پلیس برای انتقال آنها به اردوگاه دست به اعتصاب غذا زده اند .

آنها از مقامات مجاری می خواهند که به آنها اجازه دهند به اتریش یا آلمان بروند. یک پناهجوی سوری می گوید: “به ما اجازه نمی دهند به حمام و دستشویی برویم. شش ساعت است که اینجا بدون آب و غذا منتظریم. یکی از پلیسها به این مرد اجازه نداد به دستشویی برود. او بیمار است و مشکل دارد.”

این بحران از زمانی آغاز شد که مقامات مجاری نهایتا بعد از چند روز ایستگاه راه آهن بوداپست را باز کردند و پناهجویان به امید رسیدن به سرزمین رویایی شان یعنی آلمان یا اتریش، سوار بر قطار شدند ولی آنها را برای هدایت به اردوگاهها در شهرهای مجارستان پیاده کردند.