الیزابت دوم رکورد می شکند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
الیزابت دوم رکورد می شکند

خبر کوتاه

خزانه داری سلطنتی بریتانیا سکۀ یادبودی را برای ثبت رکورد سلطنت الیزابت دوم ضرب می کند.

الیزابت دوم روز نهم سپتامبر رکورد ملکه ویکتوریا، مادربزرگ خود، را می شکند. ملکه ویکتوریا ۶۳ سال به عنوان ملکه بر بریتانیا حکومت کرد.

طی هزار سال گذشته، و البته به جز ویکتوریا، هیچ پادشاه یا ملکۀ دیگری نتوانسته است به اندازۀ الیزابت دوم بر تخت سلطنت بنشیند. در دوران ۶۳ سالۀ سلطنت وی، ۱۲ نخست وزیر ادارۀ دولت های این پادشاهی را در اختیار داشته اند.

الیزابت دوم از سال ۱۹۵۲ و در حالی که ۲۵ سال داشت، ملکۀ بریتانیا شد.