حیوانات شرق روسیه، در بند آب و قفس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حیوانات شرق روسیه، در بند آب و قفس

توفان و گردباد در مناطق شرقی روسیه باعث آب گرفتگی باغ وحش شهر اسوریسک شد.

این حادثه باعث شد حیوانات برای چند روز در قفس ها و در میان آبها گرفتار بمانند و شماری از آنها از جمله یک خرس غرق شود.

امدادگران تا کنون تعدادی از این حیوانات از جمله یک شیر و سه خرس را به منطقه ای امن منتقل کرده اند.