پاپ فرانچسکو: بخشش زنانی که تجربه سقط جنین داشته اند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پاپ فرانچسکو: بخشش زنانی که تجربه سقط جنین داشته اند

خبر کوتاه

پاپ فرانچسکو روز سه شنبه به تمام کشیشان این اختیار را اعطا کرد که در سال مقدس پیش رو بطور رسمی زنانی که تجربه سقط جنین داشته اند را ببخشند.

در نامه ای که روز سه شنبه از سوی واتیکان منتشر شد پاپ فرانچسکو گفته است که این زنان با مصیبت وجودی و اخلاقی مواجه اند. سال مقدس پیش روز از هشتم دسامبر آغاز می شود و این رویداد هر ۲۵ سال یکبار اتفاق می افتد. سال مقدس پیش رو بیست و نهمین سال مقدس در تاریخ ۷۰۰ ساله این سنت مذهبی است.