پیراهن قرمز وئلتا باردیگر بر تن دومولن

پیراهن قرمز وئلتا باردیگر بر تن دومولن
نگارش از Euronews

تام دو مولن، پیراهن قرمز وئلتا، رقابتهای دوچرخه سواری اسپانیا را بار دیگر بر تن کرد. رکابزن هلندی در نهمین روز مسابقات در دو کیلومتر مانده به پایان

تام دو مولن، پیراهن قرمز وئلتا، رقابتهای دوچرخه سواری اسپانیا را بار دیگر بر تن کرد. رکابزن هلندی در نهمین روز مسابقات در دو کیلومتر مانده به پایان مسابقه از بقیه پیشی گرفت و اول شد.

این مسابقه در کوهپایه های قله کمبره دل سول در نزدیکی والنسیا برگزار شد. استبان چاوز کلمبیایی با عملکردی ناموفق به جایگاه سوم این رقابتها تنزل پیدا کرد.

کریستوفر فروم فاتح تور دو فرانس هم در این روز عملکرد موفقی داشت و پیشتاز بود اما نهایتا مغلوب چابکی تام دومولن هلندی شد.

دوشنبه روز دهم مسابقات مسیر ۱۴۶ کیلومتری مسابقه بین والنسیا و کاستلان برگزار خواهد شد.

مطالب مرتبط