پلیس بلغارستان برای مقابله با قاچاق انسان به کمک پلیس مجارستان می آید

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پلیس بلغارستان برای مقابله با قاچاق انسان به کمک پلیس مجارستان می آید

آخرین گزارشها از ورود سیل مهاجران به اروپا حاکی است که پلیس بلغارستان هم به برای مقابله با قاچاقچیان انسان به کمک پلیس مجارستان آمده است.

به نظر می رسد بیشتر گروههای قاچاق انسان که مهاجران را وارد مجارستان می کنند از بلغارستان هدایت می شوند.

همزمان، تصاویر دیگر ارسالی از اردوگاه روسکا در مجارستان، گروهی از مهاجران را در حال تلاش برای فرار از انگشت نگاری از این اردوگاه نشان می دهد.

زیرا مطابق پروتکل دوبلین، مهاجران در هر کشوری که ورودشان ثبت شود باید در همان کشور درخواست پناهندگی کنند، حال آن که اکثر آنها می خواهند به کشورهای دیگر اروپایی همچون آلمان و سوئد بروند.

در عین حال صدها تن از این مهاجران که از چند روز پیش در یک ایستگاه قطار در بوداپست مانده اند، با برپایی تظاهراتی خواهان آن شدند که اجازه پیدا کنند سوار بر قطار شده و به آلمان بروند. آنها شعار “بگذارید ما برویم” سر می دادند.

تصاویر ارسالی از مقدونیه، توزیع آب و مواد غذایی در میان مهاجرانی که از راه آبی خود را به یونان و سپس به این کشور رسانده اند نشان می دهد.