تبادل زندانیان میان کی یف و جدایی طلبان

تبادل زندانیان میان کی یف و جدایی طلبان
نگارش از Euronews

جمهوری خودخوانده مردمی دونتسک و اوکراین اقدام به مبادله زندانیان در نزدیکی شهر مرزی اولساندریوکا کردند. ۱۲ نیروی جدایی طلب هوادار روسیه با ۱۱ نیروی

جمهوری خودخوانده مردمی دونتسک و اوکراین اقدام به مبادله زندانیان در نزدیکی شهر مرزی اولساندریوکا کردند.

۱۲ نیروی جدایی طلب هوادار روسیه با ۱۱ نیروی ارتش اوکراین مبادله شدند.

سخنگوی جدایی طلب این اقدام را نخستین گام برای اعتماد سازی میان طرفین عنوان کرد.
روز پنجشنبه کی یف و جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق این کشور توافق کردند که با رعایت توافق صلح مینسک به خشونت ها پایان دهند.

همچنین همزمان با آغاز مدارس، یک هفته آتش بس کامل در شرق اوکراین برقرار خواهد شد.

براساس توافق مینسک که فوریه سال ۲۰۱۴ میان دولت اوکراین و جدایی طلبان به امضا رسید، دو طرف توافق کردند تا سلاح های سنگین خود را از منطقه بیرون ببرند و به خشونت ها پایان دهند.

ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا می گویند با وجود توافق صلح این اقدامات به طور رضایت بخش انجام نگرفته است. کشورهای غربی روسیه را متهم می کنند که در این درگیری ها از جدایی طلبان حمایت می کند. ادعایی که روسیه آن را رد کرده است.