درگیری با پلیس بدنبال تخلیه اجباری ساکنان محله ای در سائو پائولو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
درگیری با پلیس بدنبال تخلیه اجباری ساکنان محله ای در سائو پائولو

خبر کوتاه

تخلیه اجباری ساکنان محله ای در سائو پائولوی برزیل به درگیری با پلیس منجر شد که بر اثر آن حداقل پانزده خودرو و کامیون به آتش کشیده شدند.

بنابه گفته پلیس 75 خانواده از پانزده سال پیش بطور غیر قانونی در این محله زندگی می کنند.