پناهجویان منتظر در مرز مجارستان برای ورود به قاره سبز

پناهجویان منتظر در مرز مجارستان برای ورود به قاره سبز
نگارش از Euronews

عبور از سیم های خاردار در مرز صربستان و مجارستان برای بسیاری از پناهجویانی که راهی دراز را تا اینجا پیموده اند به معنای رسیدن به سرپناهی امن و در

عبور از سیم های خاردار در مرز صربستان و مجارستان برای بسیاری از پناهجویانی که راهی دراز را تا اینجا پیموده اند به معنای رسیدن به سرپناهی امن و در نهایت شاید یک زندگی همراه با آرامش است.

سیم های خادرداری که توسط دولت مجارستان در مرز میان این کشور و صربستان کشیده شده، محلی است که صد ها تن از پناهجویان روز خود را اینجا گذرانده و در انتظار فرصتی مناسب برای عبور از آن و ورود به اتحادیه اروپا هستند.

مقام های محلی می گویند، تنها در دهکده کوچکی در این منطقه مرزی صربستان به نام «هورگوس» روزانه بین ۳ تا ۵ هزار پناهجو عبور می کنند تا به قاره سبز برسند.

یکی از این پناهجویان که از سوریه تا اینجا آمده می گوید: «طی ۶ ماه گذشته و از زمانی که سوریه را ترک کردم تاکنون، هر شب کشورم را در خواب می بینیم. اما چاره ای نیست و باید زندگی خود را ادامه دهیم و به آرزوهای خود برسیم.»

نصیر نیز پناهجویی ۲۴ ساله است که از عراق می آید، او می گوید: «یونان و مقدونیه به ما برای رسیدن به اینجا کمک کردند . یونیسف و رسانه ها نیز از ما حمایت کردند. اما در مقابل کشورهای عربی مانند قطر و امارات که عامل اتفاقات اخیر در سوریه و عراق هستند، هیچ حمایتی از ما نکردند.»

به گزارش رسانه تنها در روز ۲۷ اوت، بیش از ۳هزار و ۲۰۰ پناهجو از مرز صربستان وارد مجارستان شده اند که رکوردی بی سابقه در این مدت به شمار می رود.

مطالب مرتبط