آیین مذهبی هندوها در کنار رود گوداواری آغاز شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آیین مذهبی هندوها در کنار رود گوداواری آغاز شد

خبر کوتاه

آیین مذهبی هندوها در جوار رود گوداواری در شهر نشیک هند آغاز شد. این جشنواره که به نام «ماها کومب ملا» معروف است، هر سه سال یکبار و با حضور هزاران نفر از پیروان این آیین برگزار می شود.

شستشوی بدن در آب رودخانۀ گوداواری یکی از بخش های مهم این مراسم است. هندوها معتقدند با غسل در آب این رودخانه که در نظر آنها مقدس است، از نو زاده می شوند. جشنوارۀ ماها کومب ملا بزرگترین گردهمایی انسانی در دنیاست.

رود گواداری در ایالت آندراپرادش در جنوب هند قرار دارد.