رئیس جمهوری گواتمالا در یک قدمی دادگاه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رئیس جمهوری گواتمالا در یک قدمی دادگاه

خبر کوتاه

دیوان عالی گواتمالا روز سه شنبه، درخواست دادستان کل این کشور مبنی بر لغو مصونیت اتو پرز، رئیس جمهور را پذیرفت. این درخواست به پارلمان ارسال شده و در صورت تصویب توسط نمایندگان و لغو مصونیت اتو پرز، امکان حضور وی در دادگاه فراهم می شود. رئیس جمهوری گواتمالا به هدایت یک شبکۀ فساد مالی و اختلاس متهم شده است.

پیش از این چهار نفر از وزرای دولت وی و همچنین معاون رئیس جمهوری در این رابطه از سمت خود استعفا کرده اند.

رکسانا بالدتی، معاون ریاست جمهوری که پس از استعفا، دستگیر شده است، در دادگاه رسما به عضویت در این شبکۀ فساد مالی و نقش رئیس جمهوری گواتمالا در این باره اعتراف کرد.

اتو پرز این اتهامات را رد کرده و می گوید از سمت خود تا پایان دورۀ ریاست جمهوری استعفا نمی دهد. دور دوم ریاست جمهوری وی در ژانویۀ سال آینده خاتمه می یابد.