بیست سال زندان برای کارگردان اوکراینی در روسیه به اتهام تروریسم

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بیست سال زندان برای کارگردان اوکراینی در روسیه به اتهام تروریسم

الگ سنتسوف، کارگردان اوکراینی به اتهام تروریسم در روسیه به بیست سال زندان محکوم شد.

سنتسوف یکی از مخالفان اصلی الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه بود و با وجود بحران حال حاضر بین اوکراین و روسیه انتظار می رفت که او حکم زندان بگیرد اما کسی انتظار نداشت که حکم او بیست سال زندان باشد.