دولت روسیه ویکی پدیای روس را مسدود کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دولت روسیه ویکی پدیای روس را مسدود کرد

خبر کوتاه
یکی از آژانس های دولتی روسیه دوشنبه از گردانندگان اینترنت در این کشور خواست تا صفحه ویکی پدیای روس در این کشور را مسدود کنند.

این آژانس دلیل این کار اطلاعات درباره نوع خاصی از ماریجوانا در این ویکی پدیا عنوان کرده است.