تظاهرات پناهجویان و درگیری با پلیس در ایتالیا

Access to the comments نظرها
نگارش از مسعود سالاری
تظاهرات پناهجویان و درگیری با پلیس در ایتالیا

در حدود یکصد پناهجو که در یک اردوگاه موقت صلیب سرخ در شهر میلان ایتالیا زندگی می کنند، روز دوشنبه در اعتراض به وضعیت بد زندگی خود تظاهرات کردند و یکی از جاده های اصلی این شهر را بستند.

دخالت نیروهای پلیس در این ماجرا منجر به درگیری مختصری شد.

بر روی پلاکاردهایی که تظاهرکنندگان حمل می کردند نوشته شده بود: «ما را آزاد کنید». آنها هم چنین با فریاد «مدارک، مدارک»، خواستار دریافت سریع تر مدارک مربوط به اقامت موقت خود شدند.

پلیس در نهایت پناهجویان را به درون محوطه اردوگاه بازگرداند.

پناهجویان می گویند کار صدور مدارک آنان ماه ها به طول می انجامد و در این مدت آنها مجبورند زیر چادرها و در شرایط «غیر انسانی» زندگی کنند. تراکم مهاجران آن قدر زیاد است که گاه در برخی چادرها هشت نفر با هم زندگی می کنند.

برخی دیگر از پناهجویان می گویند اصل مدارک نیز به آنان برگردانده نمی شود.

پلیس ایتالیا می گوید اوضاع هم اکنون در این محله آرام است و تنها چند مأمور در مقابل اردوگاه مراقب وضعیت هستند.