خیابان های بیروت صحنه اعتراض به بحران زباله

خیابان های بیروت صحنه اعتراض به بحران زباله
نگارش از Euronews

هزاران لبنانی روز شنبه در اعتراض به فساد و ناکارآمدی دولت که به گفته آنها موجب انباشته شدن زباله ها در خیابانها شده، در بیروت دست به تظاهرات زدند

هزاران لبنانی روز شنبه در اعتراض به فساد و ناکارآمدی دولت که به گفته آنها موجب انباشته شدن زباله ها در خیابانها شده، در بیروت دست به تظاهرات زدند.

نیروهای امنیتی لبنان برای پراکنده کردن معترضان از گاز اشک آور و ماشین های آب پاش استفاده کردند.

گفته می شود صدای شلیک گلوله هم شنیده شده و در درگیری میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی ۳۵ نفر زخمی شده اند.

نیروهای امنیتی در مرکز بیروت مانع از نزدیک شدن معترضان به پارلمان و دیگر ساختمان های دولتی شدند.

یک ماه پیش هم بحران زباله صدها معترض را به خیابان های پایتخت کشاند. جمع آوری زباله ها در آن زمان آرامش را بطور موقت به پایتخت بازگرداند اما اختلاف در دولت بر سر انتخاب سازوکار مناسب برای جمع آوری و دفن زباله ها موجب شده تا منتقدان، دولت را به فساد متهم کنند.

اعتراضات روز شنبه گسترده ترین آن از یک ماه گذشته تاکنون محسوب می شود. گروه های فعال مدنی در شبکه های مجازی از لبنانی ها خواسته اند تا علیه نظام حاکمی که آن را فاسد می نامند به پاخیزند.

مطالب مرتبط