NOCOMMENT

ویدیوها. تصاویری از تخریب بانکهای بیروت؛ لبنانی‌هایی که نمی‌توانند پولشان را برداشت کنند

تعدادی از سپرده گذاران لبنانی روز پنجشنبه به دو بانک در بیروت، پایتخت، یورش بردند و قسمت جلویی بانکها را تخریب کردند و آتش زدند چرا که از پرداخت سپرده‌هایشان سر باز زده می‌شود. همزمان ارتش لبنان سعی کرد از شکسته شدن و تخریب ورودی دو بانک جلوگیری کند. با سیاست‌های پولی که دولت لبنان در پیش گرفته است سپرده گذاران نمی‌توانند به دلخواه پول خود را از بانکها برداشت کنند.

تعدادی از سپرده گذاران لبنانی روز پنجشنبه به دو بانک در بیروت، پایتخت، یورش بردند و قسمت جلویی بانکها را تخریب کردند و آتش زدند چرا که از پرداخت سپرده‌هایشان سر باز زده می‌شود. همزمان ارتش لبنان سعی کرد از شکسته شدن و تخریب ورودی دو بانک جلوگیری کند. با سیاست‌های پولی که دولت لبنان در پیش گرفته است سپرده گذاران نمی‌توانند به دلخواه پول خود را از بانکها برداشت کنند.

تازه‌ترین ویدیو