سربازان صلح سازمان ملل متهم به تجاوز جنسی در آفریقای مرکزی

سربازان صلح سازمان ملل متهم به تجاوز جنسی در آفریقای مرکزی
نگارش از Euronews

سربازان صلح سازمان ملل در آفریقای مرکزی متهم به تجاوز جنسی شده اند. یکی از قربانیان تجاوز زیر هجده سال بوده است و این اتهامات می تواند ماموریت

سربازان صلح سازمان ملل در آفریقای مرکزی متهم به تجاوز جنسی شده اند. یکی از قربانیان تجاوز زیر هجده سال بوده است و این اتهامات می تواند ماموریت سربازان صلح سازمان ملل در این کشور بحرانزده را دچار چالش کند.

به گفته سخنگوی سازمان ملل سه زنی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند از اهالی جمهوری دموکراتیک کنگو هستند.

وانینا مائستراچی، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد می گوید: “
طبق اتهامات وارده سه زن جوان توسط سه تن از سربازان صلح سازمان ملل مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند. این سازمان از ماموران ارشد صلحبان خواسته است تا هر چه سریعتر ملیت تمامی سربازان صلح حاضر در افریقای مرکزی را اعلام کنند. سپس این سازمان ماموریت تحقیق و تفحص در اینباره را آغاز خواهد کرد. سازمان ملل در صورت خواست دولت مرکزی برای تحقیقات همکاری خواهد کرد در غیر این صورت این سازمان تحقیقات ویژه ای را تحت نظر سازمان ملل آغاز خواهد کرد.”

تنها هفته گذشته رییس سربازان صلح سازمان ملل در آفریقای مرکزی از کارش برکنار شد. برکناری وی پس از اتهامات فراوانی صورت گرفت که علیه سوئ استفاده از قدرت نیروهای صلح سازمان ملل مطرح شده بود.

مطالب مرتبط