پژوهشگران بریتانیایی تجویز سیگار الکترونیکی را توصیه می کنند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پژوهشگران بریتانیایی تجویز سیگار الکترونیکی را توصیه می کنند

متخصصان سلامت عمومی در بریتانیا روز چهارشنبه نتایج مطالعه ای را منتشر کردند که بر اساس آن پزشکان عمومی می توانند سیگار الکترونیکی را برای مبارزه با کشیدن سیگار تجویز کنند.

پزشکان در بریتانیا از لحاظ قانونی نمی توانند سیگار الکترونیکی را به بیماران توصیه کنند. پژوهشگران امیدوارند با انتشار این بیانیه مقامهای مسئول اجازه تجویز سیگار الکترونیکی را به بیماران خود دهند.