انتشار اطلاعات یک میلیون کاربر وب سایت 'جنسی' توسط هکرها

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
انتشار اطلاعات یک میلیون کاربر وب سایت 'جنسی' توسط هکرها

خبر کوتاه
هکرها اسامی و اطلاعات بیش از یک میلیون کاربر وب سایت اشلی مدیسون، سایتی برای دوست یابی و برقراری ارتباط جنسی را منتشر کردند. کاربران این وب سایت که شعارش «زندگی کوتاه است، رابطه ای آغاز کن» اغلب افراد متاهل هستند.

این وب سایت کانادایی ۳۷ میلیون کاربر دارد. هکرها ادعا می کنند اطلاعات همه کاربران این وب سایت را که شامل کارت های بانکی و اعتباری آنها نیز می شود به سرقت برده اند. اف بی آی در خصوص ادعای هکرها تحقیق می کند.