اغتشاش و درگیری پناهجویان در جزیره کوس یونان

اغتشاش و درگیری پناهجویان در جزیره کوس یونان

دعوا و درگیری فیزیکی میان مهاجرانی از افغانستان، پاکستان و ایران در روز شنبه در جزیره کوس یونان بالا گرفت. این درگیری ها بر سر دریافت مدارک اقامت موقت و توزیع غذا ایجاد شد و سپس به ضرب و جرح چند نفر از این افراد انجامید.

دعوا و درگیری فیزیکی میان مهاجرانی از افغانستان، پاکستان و ایران در روز شنبه در جزیره کوس یونان بالا گرفت. این درگیری ها بر سر دریافت مدارک اقامت موقت و توزیع غذا ایجاد شد و سپس به ضرب و جرح چند نفر از این افراد انجامید.

تازه‌ترین ویدیو