اغتشاش و درگیری پناهجویان در جزیره کوس یونان
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

اغتشاش و درگیری پناهجویان در جزیره کوس یونان

دعوا و درگیری فیزیکی میان مهاجرانی از افغانستان، پاکستان و ایران در روز شنبه در جزیره کوس یونان بالا گرفت. این درگیری ها بر سر دریافت مدارک اقامت موقت و توزیع غذا ایجاد شد و سپس به ضرب و جرح چند نفر از این افراد انجامید.

دعوا و درگیری فیزیکی میان مهاجرانی از افغانستان، پاکستان و ایران در روز شنبه در جزیره کوس یونان بالا گرفت. این درگیری ها بر سر دریافت مدارک اقامت موقت و توزیع غذا ایجاد شد و سپس به ضرب و جرح چند نفر از این افراد انجامید.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست