اکوادور با بازپرسی از جولیان آسانژ در سفارت این کشور موافقت کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اکوادور با بازپرسی از جولیان آسانژ در سفارت این کشور موافقت کرد

اکوادور موافقت کرده که بازپرسان سوئدی از جولیان آسانژ، بنیانگذار سایت ویکی لیکس در سفارت این کشور در لندن بازجویی کنند.

جولیان آسانژ که از ژوئن سال ۲۰۱۲ به عنوان پناهنده در سفارت اوکوادور در لندن به سر می برد، به چهار فقره تجاوز و تعرض متهم شده اما بنیانگذار سایت ویکی لیکس این اتهامات را رد کرده است.

سفارت اکوادور در لندن شرایط متعددی را برای موافقت با برگزاری جلسات بازجویی میان بازپرسان سوئدی و جولیان آسانژ تعیین کرده بود. از جملۀ این شرایط، به رسمیت شناختن پناهنده بودن جولیان آسانژ توسط مقامات قضایی سوئد بود که مورد موافقت دادستانی سوئد قرار نگرفته است. با این حال، مقامات قضایی سوئد اعلام کرده اند تا زمانیکه دفاعیات متهم را نشنیده اند، نمی توانند در مورد پروندۀ وی تصمیم بگیرند.

حکم دستگیری وی در ماه اوت ۲۰۱۰ صادر شده و طبق قوانین سوئد، چنانچه بعد از گذشت پنج سال از ثبت شکایت، فرد متهم محاکمه نشود، اتهامات وارده مشمول مرور زمان می شوند.

به این ترتیب، سه اتهام تعرض جنسی در تاریخ های سیزدهم، چهاردهم و هجدهم ماه اوت جاری خودبخود لغو خواهند شد و جولیان آسانژ از این اتهامات مبرا می شود. سوئد همچنین خواهان استرداد جولیان آسانژ به این کشور است.

بنیانگذار سایت ویکی لیکس که بارها اقدام به افشای اسناد محرمانۀ دیپلماتیک کرده است، این اتهامات را سیاسی می داند. وی از سوی آمریکا نیز به اتهام جاسوسی و انتشار اسناد طبقه بندی شدۀ دولتی تحت تعقیب است.