ادین ژکو به آ اس رم پیوست

ادین ژکو به آ اس رم پیوست
نگارش از Euronews

ادین ژکو، مهاجم بوسنیایی منچسترسیتی به آ اس رم پیوست. این بازیکن ۱ متر و ۹۳ سانتیمتری با یک قرارداد موقت یک ساله به ارزش ۴ میلیون یورو راهی سری آ

ادین ژکو، مهاجم بوسنیایی منچسترسیتی به آ اس رم پیوست. این بازیکن ۱ متر و ۹۳ سانتیمتری با یک قرارداد موقت یک ساله به ارزش ۴ میلیون یورو راهی سری آ شد.

بندی در قرارداد این مهاجم ۲۹ ساله وجود دارد که بر اساس آن در صورت درخواست مقامات آ اس رم، منچستر سیتی باید در ازای دریافت ۱۱ میلیون یورو با انتقال دائمی این بازیکن موافقت کند.

مطالب مرتبط