آتن و وام دهندگان توافق کردند، یونان در حوزه پولی یورو می ماند

آتن و وام دهندگان توافق کردند، یونان در حوزه پولی یورو می ماند
نگارش از Euronews

یونان و وام دهندگان بین المللی سرانجام روز سه شنبه در آتن بر سر اعطای سومین بسته نجات مالی به این کشور به توافق رسیدند. این خبر را یکی از مقامات

یونان و وام دهندگان بین المللی سرانجام روز سه شنبه در آتن بر سر اعطای سومین بسته نجات مالی به این کشور به توافق رسیدند.

این خبر را یکی از مقامات وزارت دارایی یونان منتشر کرده و افزوده است گفتگوها هم اکنون بر جزئیات توافق متمرکز شده است.

با این توافق بعمل آمده یونان از ورشکستگی رهایی می یابد و در حوزه پولی یورو می ماند.

وام دهندگان و مقامات حوزه پولی یورو و اتحادیه اروپا پرداخت سومین بسته نجات مالی ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورویی به یونان را مشروط به اجرای اصلاحات اقتصادی و مالیاتی توسط این کشور کرده بودند.

مطالب مرتبط