طوفان 'سودلور' در چین و تایوان قربانی گرفت

طوفان 'سودلور' در چین و تایوان قربانی گرفت
نگارش از Euronews

باران شدید و طوفان پس از تایوان روز یکشنبه سواحل شرقی چین را به هم ریخت و ۱۴ قربانی گرفت. پنج نفر نیز مفقود شده اند. سیل ناشی از باران و طوفان در دو

باران شدید و طوفان پس از تایوان روز یکشنبه سواحل شرقی چین را به هم ریخت و ۱۴ قربانی گرفت. پنج نفر نیز مفقود شده اند.

سیل ناشی از باران و طوفان در دو استان ژجیانگ و فوجیان چین خانه ها را ویران کرده، باعث قطع جریان برق و لغو صدها پرواز و حرکت قطارهای پرسرعت شده است.

این طوفان که «سودلور» نام گرفته در چین سه میلیون واحد خانه را در خاموشی فرو برده و مسئولان این کشور را مجبور کرده است تا صدها هزار نفر از ساکنان مناطق طوفانزده را تخلیه کنند.

طوفان «سودلور» پیش از آن که به چین برسد در تایوان جان ۶ نفر را گرفته و ۴۰۰ مصدوم برجای گذاشته است.

مطالب مرتبط