فلسطینیان کرانه باختری برابر یهودیان پستهای ایست و بازرسی دایر کردند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فلسطینیان کرانه باختری برابر یهودیان پستهای ایست و بازرسی دایر کردند

فلسطینیان در کرانه باختری پست های گشت و بازرسی شبانه دایر کرده اند، تا خود و مناطق مسکونیشان را از گزند حملات یهودیان افراطی مصون نگه دارند. این اقدام در پی یورشهای اخیر یهودیان شهرک نشین به فلسطینی ها، کشته شدن پدر و فرزند یک خانواده فلسطینی در آتش سوزی و بالا گرفتن تنش در کرانه باختری صورت می پذیرد.

منتصر، جوانی فلسطینی که در پست ایست و بازرسی در روستای ترسعیا در کرانه باختری فعالیت می کند، می گوید: «ما اینجا کنترل می کنیم که آیا عابران سلاح، ابزار سرقت و چیزهایی از این گونه دارند یا نه. چون یهودی های بسیاری از این منطقه عبور می کنند و ممکن است مشکل آفرین باشند، خانه آتش بزنند و یا هر کار دیگری هم ممکن است بکنند.»

گزارشها حاکی است که فلسطینیان دایرکننده پست های بازرسی، در جریان بازرسی ها تاکنون موفق به کشف تعدادی ابزار خطرآفرین شده اند.

هفته گذشته، یهودیان افراطی با بمبهای آتشزا شبانه به خانه یک فلسطینی حمله کردند. در اثر آتش سوزی در این خانه، تاکنون پدر و کودک هجده ماهه خانواده جان خود را از دست داده و مادر و یک کودک چهار ساله در بیمارستان بستری هستند.