پلیس فدرال آمریکا در مورد تیراندازی پلیس به نوجوان رنگین پوست تحقیق می کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پلیس فدرال آمریکا در مورد تیراندازی پلیس به نوجوان رنگین پوست تحقیق می کند

رییس پلیس شهر آرلینگتون در ایالات متحده خبر داد که از پلیس فدرال آمریکا درخواست شده تا در روند تحقیقات تیراندازی یک افسر پلیس سفیدپوست به نوجوان رنگین پوستی که بدون گواهینامه در حال رانندگی بوده، کمک کند.

ویل جانسون، رییس پلیس شهر آرلینگتون در ایالت تگزاس می گوید: «این روزها ملیت و هویت آمریکایی ما با موضوعاتی چون نبود عدالت اجتماعی، نابرابری، تبعیض نژادی و سوء رفتار پلیس، مورد هجوم و پرسش قرار گرفته است. ما به اهمیت این موضوع و میزان تأثیرش بر کل جامعه واقف هستیم و خود را متعهد می دانیم که به گونه ای شفاف عمل کنیم.»

کمی دورتر از تگزاس و در شهر فرگوسن ایالت میسوری، راهپیمایی کوچکی در سالگرد حادثه تیراندازی به مایکل براون برگزار شد. یکسال پیش از این، پلیس فرگوسن به مایکل براون جوان هجده ساله رنگین پوست و غیر مسلح شلیک کرده و سبب مرگ او شده بود.