احتمال افزایش جانباختگان حادثه غرق شدن کشتی

احتمال افزایش جانباختگان حادثه غرق شدن کشتی
نگارش از Euronews

به رغم تلاش نیروهای امداد امیدها برای نجات جان سرنشینان کشتی غرق شده در دریای مدیترانه هر لحظه کمتر می شود. به گفته مقامات ایتالیا به احتمال زیاد

به رغم تلاش نیروهای امداد امیدها برای نجات جان سرنشینان کشتی غرق شده در دریای مدیترانه هر لحظه کمتر می شود.

به گفته مقامات ایتالیا به احتمال زیاد شمار جان باختگان از دویست نفر نیز خواهد گذشت. تا کنون کشتی های کشورهای مختلف اروپایی سیصد و هفتاد نفر را نجات داده و بیست و پنج جسد از جمله پیکر بی جان چندین کودک را از آب بیرون کشیده اند. هفت کشتی و چندین هلی کوپتر در عملیات امداد شرکت دارند. چندین سازمان غیردولتی نیز با برپایی چادر و توزیع مواد غذایی و آب آشامیدنی به مهاجران نجات داده شده یاری می رسانند.

کشتی حامل مهاجران روز چهارشنبه غرق شد و به گفته سازمان پزشکان بدون مرز نیروهای امداد روز پنجشنبه نتوانستند کسی را زنده از آب نجات دهند. بر اساس برآوردهای اولیه کشتی هفتصد سرنشین داشت که اغلب آنها سوری، اریتره ای و بنگلادشی بودند اما شاهدان عینی تعداد را کمتر از این شمار و تا ششصد نفر ذکر کرده اند.

از ابتدای سال جاری میلادی بیش از دو هزار مهاجر در سودای رسیدن به اروپا در دریای مدیترانه غرق شده و جان خود را از دست داده اند. ایتالیا همواره اروپا را به دلیل سیاست های مهاجرتی مورد انتقاد قرار داده است. شهردار پالرمو از مرگ پناهجویان با عنوان “نسل کشی” یاد کرد که عامل آن “خودخواهی اروپا” است.

مطالب مرتبط