افتتاح کانال دوم سوئز با حضور رئیس جمهوری مصر

Access to the comments نظرها
نگارش از مسعود سالاری
افتتاح کانال دوم سوئز با حضور رئیس جمهوری مصر

مراسم افتتاح کانال دوم سوئز با حضور عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر برگزار شد.

این کانال که به موازات کانال اول احداث شده امکان تردد کشتی ها در دو جهت را می دهد و به این ترتیب سبب می شود تا در واحد زمانی مشخص، تعداد کشتی های بیشتری از این آبراه عبور کنند. با تعریض کانال سوئز، سرعت عبور کشتی ها نیز بیشتر می شود.

طرح کانال دوم سوئز یک پروژه عظیم ملی برای مصر به شمار می رود زیرا سبب افزایش چشمگیر درآمد حاصل از حق عبور کشتی ها خواهد شد.

اجرای این پروژه هم چنین یک موفقیت بزرگ در کارنامه ریاست جمهوری آقای سیسی محسوب می شود.

کانال سوئز یک آبراه استراتژیک است که دریای سرخ را به دریای مدیترانه متصل می کند. اگر این کانال وجود نداشت، کشتی ها برای گذر از دریای سرخ به دریای مدیترانه یا به عکس، می بایست کل قاره آفریقا را دور می زدند.