بسته شدن یک کارخانه ساخت سیگارهای تقلبی در لهستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بسته شدن یک کارخانه ساخت سیگارهای تقلبی در لهستان

خبر کوتاه

پلیس لهستان با بستن یک کارخانه ساخت سیگارهای تقلبی، یک و نیم میلیون نخ سیگار و همچنین تجهیزات این کارخانه به ارزش یک میلیون دلار آمریکا را ضبط کرد.

مقصد این سیگارهای تقلبی بریتانیا و نروژ گزارش شده است.