وزیر دولت سابق برزیل به اتهام فساد مالی دستگیر شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
وزیر دولت سابق برزیل به اتهام فساد مالی دستگیر شد

پلیس برزیل روز دوشنبه، ژوزه دیرسئو، رئیس دفتر لولا داسیلوا، رئیس جمهوری سابق این کشور را بازداشت کرد. وی به فساد مالی و پرداخت رشوه متهم شده است.

وزیر سابق رئیس جمهوری برزیل که یکی از متهمان پروندۀ پرداخت رشوه به نمایندگان پارلمان برای خرید رای آنها نیز هست، در حال حاضر در حبس خانگی بسر می برد.

ژوزه دیرسئو که در فاصلۀ سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ وزارت رئیس جمهوری را نیز به عهده داشته است، در پی رسوایی مالی که در سال ۲۰۰۵ مطرح شده بود، از مقام خود استعفا کرد اما پرداخت رشوه به نمایندگان مجلس را رد کرده بود.

وزارت رئیس جمهوری بعد از ریاست جمهوری در برزیل، مهم ترین مقام سیاسی در این کشور است.

ژوزه دیرسئو در آن سال از سوی دادگاه به ۹ سال زندان و پرداخت ۳۵۰ هزار دلار محکوم شد.